top of page

Polityka prywatności

1. Informacje Ogólne


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu numbird.eu, sprzedającego detalicznie karmniki dla ptaków. Administratorem danych osobowych jest Pan Mikołaj Nicer, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nicer Design, z siedzibą przy ul. Zielna 91, 30-320 Kraków, NIP: 6793230205.


2. Zakres Przetwarzanych Danych

W ramach działalności serwisu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:
•    Imię i nazwisko
•    Adres e-mail
•    Numer telefonu
•    Adres zamieszkania/dostawy
•    Dane do faktury (w przypadku firm)
•    Adres IP


3. Cele Przetwarzania Danych
Dane osobowe użytkowników serwisu numbird.eu są przetwarzane w następujących celach:
•    Realizacja zamówień i dostaw produktów
•    Obsługa płatności
•    Obsługa reklamacji i zwrotów
•    Kontakt z klientem w związku z realizacją zamówienia
•    Przesyłanie informacji marketingowych (za zgodą użytkownika)
•    Analiza ruchu na stronie oraz preferencji użytkowników


4. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
•    Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
•    Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w określonych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
•    Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
•    Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


5. Przekazywanie Danych
Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
•    Firmy kurierskie i pocztowe realizujące dostawy
•    Podmioty obsługujące płatności elektroniczne
•    Biura rachunkowe i prawnicze współpracujące z Administratorem
•    Dostawcy usług IT wspierający działanie serwisu


6. Prawa Użytkowników
Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
•    Prawo dostępu do danych
•    Prawo do sprostowania danych
•    Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania
•    Prawo do przenoszenia danych
•    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
•    Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
W celu realizacji powyższych praw, użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: mikolaj@nicer.design.


7. Bezpieczeństwo Danych
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i chronić je przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.


8. Przechowywanie Danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, lub przez czas wymagany przepisami prawa.


9. Pliki Cookies
Serwis numbird.eu wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz analizy ruchu. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.


10. Zmiany w Polityce Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na tej stronie internetowej.


11. Kontakt
W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: mikolaj@nicer.design lub na adres korespondencyjny: Nicer Design, ul. Zielna 91, 30-320 Kraków.

bottom of page